नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय सिन्धुली
सिन्धुली

डाउनलोडस् / अन्य

https://drive.google.com/file/d/18pSpvSrxSQEtNB2tnqucFeY9ReWbLcGQ/view?usp=sharing


सेवा केन्द्र अनुमति सम्बन्धी सूचना


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)